היסטוריה ותיאוריה של תסביך אדיפוס

תסביך אדיפוס (Oedipus complex) מתייחס לרגשות קנאה ותחרות בין ילדים להוריהם מאותו מין ותחרות להורה מהמין השני. פרויד טען שבמהלך התפתחות הנפשית של ילדים, בשלב מסוים הם מתחילים להרגיש תחרות כלפי הוריהם מאותו המין ומבקשים לקבל את אהבתו של הורה מהמין השני.

לפי פרויד, תסביך מתרחש בשלב של התפתחות הילד, בין גילאים 3-6. במהלך שלב זה, הילד מתחיל להתבטא ברגשות כמו קנאה, תחרות, ואהבה כלפי הוריו. פרויד הביא את השם "אדיפוס" על שם דמות מהמיתולוגיה היוונית – אדיפוס, שהרג את אביו ונשא את אמו.

תסביך אדיפוס לפי פריד

במהלך השנים, התיאוריה של תסביך אדיפוס נבדקה ונבחנה על ידי פסיכואנליטיקאים רבים ובתיאוריות שונות. חלק מהם ביקרו את התיאוריה מבוססת על קונספטים מייחדים לתרבות המערבית ועלולה להיות רלוונטית רק במסגרת זו. כמו כן, קיימות ביקורות על הטיעון של פרויד כי ילדים צעירים כבר בשלב זה מתחילים לחוות רגשות מיניים.

תסביך אדיפוס לפי יונג

אחת התיאוריות המשולבות שפותחו בתגובה לתסביך אדיפוס היא תיאורית האלקטרה של קארל יונג. לפי יונג, גם ילדות חוות תסביך דומה, שבו הן מתחרות עם אמן לקבלת תשומת לבו של אביהן. עם זאת, תיאורית האלקטרה מוצעת פחות באמצעות הפסיכואנליזה היום.

חשוב לציין שגישות עדכניות יותר בפסיכואנליזה ובתחום הפסיכולוגיה של הילד כוללות תיאוריות אחרות של התפתחות מינית ויחסים במשפחה. לגישות אלו יש נקודת מבט שונה מזו של פרויד, והם מציגים תיאורים מורכבים יותר של פיתוח הילד.

בכל מקרה, תסביך אדיפוס הוא תיאוריה מרכזית בתולדות הפסיכואנליזה ובתרבות המערבית כולה. למרות הביקורות והתיאוריות החדשות, תרומתו של פרויד להבנת התפתחות המינית של הילד והמיניות של הילד ממשיכה להשפיע על חשיבה על הנושא עד היום. תסביך מעמיד בפנינו מושגים ורעיונות שעוסקים בקשרים בין ילדים להוריהם, בפיתוח המיני, ובהתגבשות תיאוריות פסיכואנליטיות אחרות.

גישות עדכניות יותר לפיתוח הילד והיחסים המשפחתיים

עם השנים, נוצרו גישות פסיכולוגיות מתוחכמות יותר, כמו פסיכולוגיה פסיכודינמית, קוגניטיבית ובין-אישית, שעשויות לספק הבנה מעמיקה של התפתחות הילד והיחסים במשפחה מבלי להתבסס על תסביך אדיפוס. אולם, תיאורית התסביך עדיין מהווה יסוד בסיסי בהיסטוריה של הפסיכואנליזה ובקיום דיון על פיתוח מיני של ילדים.

סיכום

תסביך אדיפוס הוא תיאוריה פסיכואנליטית שפותחה על ידי זיגמונד פרויד על מנת להבין את התפתחות המינית של ילדים במהלך הילדות. למרות הביקורות והתיאוריות המתחרות שהתפתחו מאז, תסביך ממשיך להוות חלק מהדיון על פיתוח מיני והתפתחות הזהות המינית בתוך הקהילה הפסיכולוגית והפסיכואנליטית.

עוד כתבות:

OCD

פוסט טראומה