עמוד הבית > חדשות > ניתוח התנהגות היישומי – ABA
ניתוח התנהגות היישומי – ABA

ניתוח התנהגות היישומי – ABA

מקצוע ניתוח ההתנהגות היישומי (ABA) הוא מקצוע, לרוב חינוכי, הנלמד ברחבי העולם ברמת תואר שני ומעלה, מעוגן ברגולציה ולפיכך דורש רישוי ועמידה בסטנדרטים מקצועיים תוך התאמה למחקר עדכני ולעקרונות אתיים שעומדים בבסיס הטיפול והחינוך בילדים.ות, ובאוכלוסיות פגיעות ומוחלשות.
avatarPsychologim.com | 30/01/2022 15:46

מאת: הסתדרות הפסיכולוגים

ניתוח ההתנהגות היישומי – ABA

הסוגיה האתית מורכבת עוד יותר, ועל כן גם הצורך בהכשרה מעמיקה וברגולציה גדול אף יותר, לא רק כי מדובר באוכלוסייה פגיעה אלא גם כי הגישה היא חודרנית – חותרת לשינוי התנהגות. בניגוד לשיטות טיפול שעובדות על אמפתיה ועל הקשבה, כאן הפוטנציאל לנזק גדול יותר, כי המטרה היא לשנות ו"לתקן" (ואז, אם המטפלת לא מבינה את הקשר בין התנהגות לרגש, הפוטנציאל לפגוע הוא עצום).למרבה הצער, למרות שימוש נרחב בשיטה זו בארץ, הן במסגרות החינוך והן בתוכניות ביתיות שמוצעות להורים, נעדרת כל רגולציה של העיסוק בתחום זה ותוכניות הלימוד נערכות לרוב במסגרת לימודי המשך, שאינה מעניקה תואר אקדמי ודורשת סף בסיסי של תואר ראשון. כמו במקצועות אחרים נושקי טיפול, התחום בארץ פרוץ ומותיר את הלקוחות לבדם מול נותן השרות במקרה של התנהגות לא הולמת או נזק פוטנציאלי. אנו קוראים ללקוחות, ובכלל זה משרדי הממשלה השונים, להעסיק א.נשי מקצוע בעלי רישוי מוכר, הכשרה מתאימה וקוד אתי מוגדר בעבודה מול פלחי האוכלוסייה הפגיעים ביותר.

שימוש בתכניות ניתוח ועיצוב התנהגות

״השימוש בתכניות ניתוח ועיצוב התנהגות מאוד מוכר ורווח במערכת החינוך, בין היתר משום שהן מזוהות עם שינוי מהיר יחסית בתסמינים והתנהגויות אשר מקשות על תפקוד הפרט והמערכת. תחת זאת, השימוש בהן לעיתים חלקי, לקוי, או לא אפקטיבי, שכן לעיתים חסר הידע המעמיק של הבנת העקרונות הפסיכולוגיים אשר בבסיסן. פסיכולוגיות חינוכיות מנוסות יודעות היטב שלא כל טבלת מדבקות "עושה את העבודה" ומקדמת שינוי שהוא משמעותי וארוך-טווח. לצד זאת, לעיתים נשמעת הדעה הקדומה כי פסיכולוגים נרתעים מגישות התנהגותיות ובוחרים להישאר בשפת הנפש והרגש. עבודה התנהגותית המהווה נדבך אחד בהתערבות אינטגרטיבית וכוללנית, יכולה לסייע לחשוף צדדים אחרים בתלמיד אשר מוסכו על ידי התנהגויות קיצון, לאפשר ראייה אחרת שלו בעיני עצמו ובעיני הוריו ומוריו, ולסלול את הדרך להמשך עבודת עומק. לפיכך, על מנת לעבוד ביעילות בזירה ובשפה ההתנהגותית, על הפסיכולוגית החינוכית להכיר היטב תיאוריות התנהגותיות, ובפרט תהליכי למידה ואת חשיבות המשוב, על מנת לבנות, להטמיע וללוות יישום של התערבויות הכוללות היבט התנהגותי, אם באופן עצמאי או בשיתוף פעולה עם מנתחות התנהגות. כמו כן, הבנה מעמיקה של מגוון השקפות תיאורטיות מאפשרת לפסיכולוגית החינוכית להפעיל את שיקול הדעת המקצועי לגבי התאמת התערבויות שונות לאוכלוסייה ולזמן, ולדעת לבצע אותן במקרה הצורך.״

עמוס רולידר

נכון להיום, עמוס רולידר עדיין מופיע ברשימת בעלי התפקידים של מנת"ה (הארגון הישראלי למנתחי התנהגות מוסמכים) בתפקיד יושב הראש וחבר בוועד המנהל. כמו כן, הוא מתפקד כראש התוכנית לתואר שני* בניתוח התנהגות במכללת כנרת. תכנית זו פורסמה לראשונה בשנת 2020, וקבלת התואר עדיין מותנית באישור המל"ג.

לימודי ניתוח התנהגות

בארץ, נכון להיום, מוסדות אקדמיים שונים מציעים לימודי תעודה בניתוח התנהגות. בנוסף לכך, יש אין ספור קורסים קצרים שמוצעים לכל מי שמוכן לשלם עבורם. הקורסים הללו לא מספקים ההתייחסות מקיפה ולא מספקים הכשרה לניתוח התנהגות ו/או לטיפול ולחינוך. הם מתמקדים בשיטות אימון ביהייביוריסטיות צרות של חיזוקים ועונשים, ואינם דנים בסוגיות אתיות ובהשפעות רגשיות של ההתערבויות ההתנהגותיות. חלק מהקורסים האלה אף מוכרים לגמול השתלמות ע״י משרד החינוך, ובוגריהם מקודמים בתוך מערכת החינוך. בוגרי הקורסים האלה, למרבה הצער, מציגים את עצמם לעיתים כאנשי מקצוע. הם פועלים תחת ראיית עולם צרה שנובעת מתוך הצורך להתאים את הילד.ה לסביבה, לא מודעים לסוגיות אתיות של זהות המטופל, טובתו, והנזק הפוטנציאלי שעלול להיגרם משימוש בחיזוקים לא מתאימים או מיצירת חוסר וויסות ותחושת חוסר אונים אצל הילד.ה – דבר שעשוי לייצר השפעות מזיקות וארוכות טווח.

שימוש לא מקצועי בניתוח ועיצוב התנהגות

תמורות רבות חלו בתחום ניתוח ההתנהגות היישומי מאז שהוא נוסד בשנות ה-60 ע"י Lovaas, שהשתמש באותם עקרונות התנהגותיים כדי 'לתקן' "ילדים נשיים" וכדי לעצב את התנהגותם של ילדים עם אבחנות פסיכיאטריות שונות, ועד היום. היום ברור לכל שעונשים גופניים וטיפולי אברסיה אינם לגיטימיים ופוגעניים, אך אותה מודעות לא תמיד קיימת ביחס להתערבויות התנהגותיות לא מקצועיות, שלא מתחשבות בעולם הרגשי ולא נעשות תוך ראייה מערכתית ובצוות רב מקצועי, וביחס לנזקים הפוטנציאליים שעלולים להיגרם בעקבות שימוש לא מקצועי ולא אתי בשיטה זו ובשיטות "טיפול" נוספות.

כתבות נוספות:

נושאים מתקדמים בטיפול בילדים שעברו פגיעה מינית

טיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBT)

אירנה פזין

כלי נגישות