עמוד הבית > חדשות > הקשר בין חוויות ילדות קשות, פנטזיה הקשורה בטראומה וזיכרון בקרב אנשים עם חלימה בהקיץ חריגה
חלימה בהקיץ חריגה

הקשר בין חוויות ילדות קשות, פנטזיה הקשורה בטראומה וזיכרון בקרב אנשים עם חלימה בהקיץ חריגה

מאמר זה חוקר את הקשר בין חוויות ילדות טראומטיות, פנטזיה הקשורה לטראומה, וזיכרון בחלימה בהקיץ חריגה (MD). החוקרים שאלו כיצד אנשים עם MD עוברים חוויות טראומה בילדות, האם הם חולמים בהקיץ על טראומות אלו, וכיצד הם מזהים קשר בין חלומות לחוויות מציאותיות.
avatarPsychologim.com | 11/05/2024 16:33
1

הקשר בין חוויות ילדות קשות, פנטזיה הקשורה בטראומה וזיכרון בקרב אנשים עם חלימה בהקיץ חריגה: במחקר זה, שנערך תחת ההנחיה של פרופ' אלי זומר מהפקולטה ללימודי רווחה ובריאות באוניברסיטת חיפה וד"ר הנרי אוטגר מהפקולטה לפסיכולוגיה ומדעי המוח של אוניברסיטת מאסטריכט בהולנד, החוקרים שאלו את המשתתפים לגבי 

 1. חוויות טראומה בילדות
 2. חלומות בהקיץ הקשורים לטראומה
 3. הקשר בין חלומות בהקיץ לחוויות אותנטיות
 4. קושי להבחין בין זיכרונות טראומטיים שמקורם בחלומות בהקיץ לעומת אירועים ממשיים

 56% מהמשתתפים דיווחו על טראומה בעבר ו-51% דיווחו שחלומות בהקיץ שלהם כללו נושאים טראומטיים. עם זאת, המשתתפים גם ציינו שהחלומות בהקיץ שלהם לעיתים קרובות מציגים גרסאות מתוקנות וחיוביות יותר של האירועים הקשים שחוו. לבסוף, רוב המשתתפים ציינו שהם לא בלבלו בין חלומות בהקיץ לבין חוויות ממשיות. נתוני מחקר זה סותרים טענות שאנשים עם הפרעות דיסוציאטיביות המדווחים על זיכרונות טראומה מהילדות עלולים לבלבל בין דימיון לבין זיכרונות של אירועי אמת.

מבוא

חלימה בהקיץ חריגה (MD) היא הפרעה דיסוציאטיבית מוצעת המאופיינת בפנטזיה עמוקה ותגובות מוטוריות סטריאוטיפיות במהלך חוויות חלומיות. היא מבוססת על נטייה לדמיון עשיר, מפגשים מיסטיים וחוויות המופרדות מהגוף. למרות טענות על יצירת זיכרונות שווא, השפעתה נראית מועטה.

ב-MD, הנטייה לפנטזיה מורכבת תופסת נפח ניכר מחיי היום-יום, יכולה להפריע להשגת מטרות וליצור סבל פסיכולוגי. בדיקות בקרב סטודנטים ואוכלוסייה כללית מצאו ש-2.5% מהאוכלוסייה סובלים מ-MD, עם שיעורי התמדה גבוהים בפנטזיה.

אנשים עם MD עלולים ליצור זיכרונות שווא עקב חוויות דמיוניות עשירות ומעורבות, שעלולות להתערב בזיכרונות האוטוביוגרפיים שלהם. זיכרונות שגויים כאלה עשויים להתרחש במיוחד במסגרת טיפולים שמציעים טענות על התעללות בילדות. הקשר בין MD לזיכרונות שגויים יכול להביא להשלכות קליניות ומשפטיות משמעותיות, במיוחד במקרים של טיפול בזיכרונות טראומה מילדות.

מחקר איכותני

במחקר איכותני זה, נבדקה קבוצה של מבוגרים דוברי אנגלית בני 18 ומעלה, המתמודדים עם חלימה בהקיץ חריגה (MD). המשתתפים התחייבו להשתתף במחקר לאחר קבלת מסמכי הסכמה מדעת, שהועברו להם באמצעות דואר אלקטרוני. המסמכים מפרטים את מטרות המחקר, השיטות וההנחיות לשמירה על פרטיות המשתתפים. במהלך המחקר, 52 משתתפים הסכימו להשתתף ומילאו את שאלון MDS-16, שמתמקד בהערכת תכונות ותסמינים של MD.

לאחר איסוף השאלונים, בוצעו ראיונות אסינכרוניים באמצעות דוא"ל עם 41 אנשים שעמדו בקריטריונים לחלימה בהקיץ חריגה סבירה, על פי ניקודם ב-MDS-16. השאר, שלא עמדו בקריטריונים הנדרשים, לא המשיכו לשלב הראיונות. הראיונות נערכו בצורה שתאפשר לחוקרים לחקור לעומק את חוויות המשתתפים ולקבל מושג על ההשפעות השונות של MD על חייהם היום-יומיים.

מטרת הראיונות הייתה לזהות את הקשרים בין חלומות MD לזיכרונות טראומטיים ולבלבול במקור זיכרון. נשאלו שאלות הנוגעות לטראומות ילדות, חוויות חלימה טראומטיות והקשיים בהבחנה בין זיכרונות אותנטיים לבדויים. הנתונים שנאספו נבדקו באופן אינדוקטיבי, כאשר נערך קידוד לתתי-נושאים וזיהוי דפוסים רלוונטיים הקשורים להיבטים השונים של MD.

המחקר כלל שיטות דגימה תכליתיות והשתמש בכלים מדעיים מתקדמים לניתוח נתונים, מה שיפשר הבנה עמוקה ומגוונת של הדינמיקה של חלימה בהקיץ חריגה. התוצאות מספקות הבנה חדשה על היבטים פסיכולוגיים ותפקודיים של MD ומציעות כיוונים למחקר נוסף ולפיתוח אסטרטגיות טיפוליות להתמודדות עם ההפרעה.

תוצאות המחקר

במחקר האיכותני שנערך על השפעות טראומת ילדות על חלימה בהקיץ חריגה (MD), נאספו נתונים באופן איטרטיבי וניתחו בשילוב עם פרשנות רחבה. שיטת האיסוף והפרשנות המשולבת הצליחה להביא לתובנות מעמיקות לגבי הקשרים בין טראומה לתכני ה-MD, והדגישה את האופי ההקשרי של הממצאים.

מבין 41 המשתתפים, 56% דיווחו על חוויות טראומטיות בילדות, כולל התעללות והזנחה, שהשפיעו על התפתחות MD בבגרותם. חלק מהמשתתפים חוו תיאורים מפורטים של התעללות ובריונות, שממחישים את השפעת הטראומה הרחבה על חייהם הרגשיים והפסיכולוגיים.

המחקר גילה שחלק מהמשתתפים משתמשים ב-MD כאמצעי התמודדות, כאשר הם יוצרים תרחישים חלומיים שמעוררים ומתעדים מחדש חוויות טראומטיות. כ-51% מהמשתתפים דיווחו שחלומות ההקיץ שלהם כללו נושאים שקשורים לטראומות ילדות שהם חוו.

נמצא כי רוב המשתתפים יכולים להבחין בין חוויות אמיתיות לבין חלומות בהקיץ, אך ישנם מקרים בהם גבולות אלה נראים מטושטשים, מה שעשוי להעיד על הפוטנציאל של MD לגרום לבלבול זיכרון. המחקר מספק תובנות חשובות להבנת הקשר בין טראומה לתגובות פסיכולוגיות מורכבות בבגרות.

תגובות
 • מעניין ביותר ,תודה רבה

  עינת
  |
  13/05/2024 11:21
  כלי נגישות